طراحی بسته بندی

بسته بندی محصولات برای حمل و نقل و فروش آنها در بازار، موضوعی اجتناب ناپذیر است اما در عین حال می تواند فرصتی بی نظیر برای افزایش فروش محصولات تان در اختیار شما قرار دهد. طبق آمارها، 72 درصد از خریداران اظهار کرده اند که بسته بندی محصول بر خرید آن ها تاثیرگذار بوده است. با توجه به نقشی اساسی که بسته بندی در بازاریابی، افزایش فروش و آگاهی از برند شما در مشتریان ایجاد میکند، به هیچوجه نمیتوان از کنار آن سهل انگارانه عبور کرد.حفاظت از محصول ، وظیفه اصلی یک بسته بندی خوب است. اما در کنار انجام چنین وظیفه ای، طراحی جذاب و همچنین کیفیت مطلوب بسته بندی می تواند ابزار بسیار مناسبی برای جذب مشتریان در میدان جنگ قفسه های فروشگاهی باشد. جای دادن لوگو ، شعار و دیگر عناصر بصری برند بر روی بسته بندی محصول می تواند به افزایش آگاهی از برند در ذهن مشتریان انجامیده و امکان پیشی گرفتن از رقبا را برایتان تسهیل کند. طراحی بسته بندی به ماهیت کالا،میزان رقابت در بازار هدف،بودجه و از همه مهمتر خلاقیتی که ما از همکاران مان در آژانس تبلیغات نگارین سراغ داریم باز می گردد.ما برای زمان و سرمایه مشتریان خود ارزش قائل هستیم و کاملاً درک می‌کنیم که طراحی بسته‌بندی محصول چقدر بر درآمد آن ها تأثیر می‌گذارد . اگر به مشاوره در این زمینه نیاز دارید، ما آماده کمک به شما هستیم؛