طراحی محصول

طراحی محصول فرآیندی است بسیار پیچیده که عوامل بسیاری در آن دخیل است. تبدیل ایده ها و مفاهیم ذهنی به یک محصول واقعی نیاز به درکی عمیق از نیازها، موانع و مخاطبین هدف محصول دارد. این فرآیند با مرحله اکتشاف محصول آغاز شده و با تعیین چارچوبی خاص به تعریف محصول ، توسعه نمونه اولیه پرداخته و سپس با رفع نقایص تا رسیدن به یک محصول بی عیب و نقص پایان می گیرد. واضح و مبرهن است بسته بندی محصول می تواند تاثیر شگرفی در جذب مشتریان احتمالی آن داشته باشد اما آنچه مشتریان را به محصول و برند شما وفادار می کند، درک نیازهای وی و برطرف کردن آن ها به بهترین شکل ممکن است. انجام این ملاحظات بر عهده طراحان محصولیست که وظیفه ترکیب کردن دانش، تجربه، خلاقیت و مهارت را با هدف خلق محصولی کارا و متفاوت، بر عهده دارند.ما در شهر اراک در آژانس تبلیغات نگارین طراحی محصول را از مرحله تحلیل ایده تا ترکیب و طراحی محصول نهایی به کسب و کارهای خرد و متوسط ارائه کرده و به آن ها کمک میکنیم تا محصولی عرضه کنند که ضمن برآوردن نیازهای مشتریان، به رشد و توسعه برند و کسب و کار آن ها کمک کند. اگر ایده ای در ذهن دارید، خوشحال میشویم در مسیر پرهیجان تبدیل آن به محصولی قابل اعتنا همراه شما باشیم