طراحی گرافیک

طراحی گرافیک فرآیندی است که امکان انتقال پیام را با استفاده از هنر و تکنولوژی فراهم میکند. گرافیک به دنیای ما هویت بصری می دهد و با احساسات و ادراک مخاطبین بازی میکند. بدون این هنر ، انتشارات، تبلیغات ، چاپ، بیلبوردها، پوستر ها ، علائم ، بسته بندی محصولات و … کسل کننده خواهد شد. امروزه برای جلب نظر مخاطب، افزایش سود و فروش، محبوبیت و رشد برند ، افزایش سرعت انتقال پیام و ماندگاری محصول یا برند در ذهن مخاطب از طراحی گرافیک استفاده های شایان توجهی می شود. از جمله خدمات ما در نگارین ، طراحی هویت بصری برند ، طراحی اوراق تجاری، طراحی اوراق پزشکی ، طراحی اوراق حسابداری،طراحی تبلیغات محیطی، طراحی بسته بندی، طراحی نشریات، طراحی رابط کاربری سایت واپلیکیشن و نرم افزارها، طراحی دکوراسیون و طراحی گرافیکی محتوای شبکه های اجتماعی در کنار تولید این محتواست.مجموعه ی نگارین در اراک همواره در طراحی گرافیک پیشرو بوده و همواره بهترین خدمات خود را ارائه داده است.